Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İsyan Suçu – M. Murat Kamar

ASTANA YAYINLARI yayınları tarafından yayınlanan Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İsyan Suçu adlı kitap kitapçılarda yerini aldı. Bu makale, Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İsyan Suçu için hazırlanan kısa bir özet bilgi içerir. Sitemizde yer alan kitap bilgileri sadece tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Sitemizde kitap satışı yer almamaktadır.

İsyanlar Türk tarihinde önemli bir mevki işgal ederler. Gerek İslâm öncesi Türk devletlerinde ve gerekse Türk-İslâm devletlerinde isyan hadiselerine sık sık rastlanmıştır.
Tarihimizin bu mühim meselesini ve bu fiillere tatbik edilen müeyyideleri anlamak, yine fiilî bir isyan söz konusu olmasa dahi icra edilen kardeş katli uygulamalarını ve siyaseten katl müessesesini idrak etmek, bahse konu hukukî mefhumlara tarihî gelişim süreci içerisinden
bakmayı gerektirir. 

İtaat beklentisinin mutlak olduğu toplumlarda isyan sayılan suçların muhtevası geniş, unsurları muğlak, müeyyidesi şedit, muhakeme vetîresi sathîdir. Buna mukabil itaat
beklentisinin şartlı olduğu toplumlarda isyan sayılan suçların muhtevası dar, unsurları net, müeyyidesi müsamahakâr, muhakeme vetîresi ciddîdir. Bu hakikat, sadece Türk ve İslâm tarihi için değil fakat Batı tarihi için de aynen geçerlidir. Zira isyan suçu, tüm siyasî suçlar
gibi içerisinde vukû bulduğu cemiyette geçerli hâkimiyet telakkisi ile yakından alakalıdır. Bu sebeple denilebilir ki isyan suçunun tetkiki, hâkimiyet telâkkisinin idrâki ile mümkündür.

Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İsyan Suçu Kitap Bilgileri
– Yazar : M. Murat Kamar
– Yayıncı : ASTANA YAYINLARI
– İSBN : 6055010645

Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İsyan Suçu hakkındaki kitap özet bilgisi burada tamamlandı. Kitap hakkındaki görüşleriniz hepimiz için önemlidir. Bu nedenle kitap hakkındaki yorumlarınızı belirterek diğer okuyucuların bu konudaki fikirlerini alabilirsiniz. Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İsyan Suçu kitaptan yaptığınız alıntılarınızı da ekleyerek diğer okuyucularımızın da kitap hakkındaki farkındalıklarının artmasına yardımcı olabilirsiniz.
Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İsyan Suçu için hazırlamış olduğumuz kitap özet tanıtım yazısı hakkında yorumlarınızı çekinmeden yapabilirsiniz.

KötüVasatİdare EderİyiMükemmel (Bu kitap henüz oylanmadı)
Loading...