Mehdilik ve Nüzul-i İsa Tartışmaları İslam’ın Klasik Çağında Eskatolojik Kurtarıcı İnancı – Özkan Şimşek

Bu kitap tanıtım bülteninde 6057570444 ISBN numarası ile FECR YAYINEVİ tarafından yayınlanan Mehdilik ve Nüzul-i İsa Tartışmaları İslam’ın Klasik Çağında Eskatolojik Kurtarıcı İnancı hakkında bilgiler yer alacaktır. Bu kitabı okuduysanız siz de oylayarak katkıda bulunabilirsiniz.

Bilindiği üzere tarih boyunca birçok toplumun muhayyilesinde “kurtarıcı” fikri yer edinmiştir. İslam dininin müntesipleri arasında da kıyamet öncesinde ortaya çıkacak olan “Mesih” ve “Mehdî” kurtarıcı telakkileri bulunmaktadır. Son yüzyıllarda sürekli olarak Müslüman toplumlarda nüzûl-i İsa ve zuhur-i Mehdî tartışma konusu olmaktadır.
Bu tartışma ortamında bulunan Müslümanlar açısından nüzûl-i İsa ve mehdilik inançlarının klasik dönemde kelam bilginleri tarafından nasıl ele alındığı merak konusu olmaktadır. Zihinlerde tartışmanın ne zaman başladığı, nasıl bir ortamda cereyan ettiği, tartışmanın tarafları, klasik dönemde itirazların veya farklı yorumların var olup olmadığı gibi birçok soru cevap beklemektedir.
Bu çalışma da konuya yönelik dile getirilen bu sorunların çözümüne yönelik katkı sağlamayı hedeflemekte ve problemi kendi tarihinde okuma teklifi sunmaktadır. İslam düşünce geleneğinde nüzûl-i İsa ve mehdîlik tartışmalarını Mutezile, Ehl-i Sünnet, İbadîyye ve Zeydîyye ekollerinin yaklaşımları bağlamında tüm detaylarıyla bilimsel bir disiplin içinde irdelemektedir.
 

Mehdilik ve Nüzul-i İsa Tartışmaları İslam’ın Klasik Çağında Eskatolojik Kurtarıcı İnancı Kitap Bilgileri
– Yazar : Özkan Şimşek
– Yayıncı : FECR YAYINEVİ
– İSBN : 6057570444

Mehdilik ve Nüzul-i İsa Tartışmaları İslam’ın Klasik Çağında Eskatolojik Kurtarıcı İnancı hakkındaki kitap özet bilgisi burada tamamlandı. Kitap hakkındaki görüşleriniz hepimiz için önemlidir. Bu nedenle kitap hakkındaki yorumlarınızı belirterek diğer okuyucuların bu konudaki fikirlerini alabilirsiniz. Mehdilik ve Nüzul-i İsa Tartışmaları İslam’ın Klasik Çağında Eskatolojik Kurtarıcı İnancı kitaptan yaptığınız alıntılarınızı da ekleyerek diğer okuyucularımızın da kitap hakkındaki farkındalıklarının artmasına yardımcı olabilirsiniz.
Mehdilik ve Nüzul-i İsa Tartışmaları İslam’ın Klasik Çağında Eskatolojik Kurtarıcı İnancı için hazırlamış olduğumuz kitap özet tanıtım yazısı hakkında yorumlarınızı çekinmeden yapabilirsiniz.

KötüVasatİdare EderİyiMükemmel (Bu kitap henüz oylanmadı)
Loading...